Best Financial Consulting

 

 Noutaţi

"...în luna iunie 2009, Guvernul, împreuna cu partenerii sociali, va analiza valoarea realizata a castigului salarial mediu brut lunar corespunzator primelor 4 luni. In situatia in care se constata abateri mai mari de 5% intre castigul salarial mediu brut lunar pe economie realizat fata de cel prognozat pe intregul an, Guvernul va modifica prin hotarare salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, de la 1 iulie 2009, astfel incat ponderea acestuia in castigul salarial mediu brut lunar sa fie 33%..."
HG nr. 1051/2008 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plataServicii de contabilitate şi salarizare:

 • Situaţii financiare anuale şi semestriale
 • Întocmirea şi depunerea deconturilor lunare de TVA, a declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat consolidat
 • Declaraţii de impozit pe venitul global pentru persoane fizice
 • Evidenţă salarii şi întocmire ştate de plată
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor lunare de salarii: CAS, şomaj, CASS
 • Întocmirea fişelor fiscale
 • Expertize contabile
 • Externalizarea parţială a unor servicii financiar contabile

Consulţanta financiar - contabilă şi de afaceri:

 • Analiza financiară a companiei
 • Analiza situaţiei datoriilor şi creanţelor
 • Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli
 • Consultanţa pentru efectuarea operaţiunilor de divizare, fuziune, lichidare
 • Elaborarea rapoartelor financiare necesare pentru obţinerea de credite
 • Acordarea de asistenţa pentru organizarea departamentului financiar contabil, a circuitului documentelor şi a politicilor financiar-contabile

Impozite şi taxe:

 • Consultanţa privind fiscalitatea la nivelul organizaţiei dvs.
 • Impozitul pe venit
 • Impozitul pe profit
 • TVA
 • Asigurări sociale
 • Optimizarea impozitelor de plată şi soluţii pentru minimizarea acestora în conformitate cu legile în vigoare


                Acasă - Dicţionar - Legături utile - Contact