Best Financial Consulting

 

 Noutaţi

"...societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi, si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii..."

...contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice prevazute la art. 1 trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori...
Legea 821991 - Legea Contabilitatii actualizata la 14.04.2008Mic dicţionar de termeni financiar - contabili

Accize - taxe speciale de consum datorate bugetului de stat, pentru anumite produse precizate prin reglementari fiscale.
Acreditiv - separarea unei sume din contul intreprinderii la banca intr-un cont special la dispozitia unui anumit furnizor din care urmeaza sa se efectueze plati catre acest furnizor pentru materialele aprovizioanate, lucrarile executate sau serviciile prestate.
Acreditive - document prin care o institutie bancara da altei institutii dispozitia de a plati o suma de bani beneficiarului.
Activ imobilizat - formeaza primul post care apare in cadrul bilantului contabil, element patrimonial concretizat in bunuri si valori, destinat sa serveasca unitatii, pentru realizarea activitatii pe o perioada mai mare de un an.
Active circulante - un activ circulant este achizitionat sau produs pentru consum propriu sau in scopul comercializarii, o creanta aferenta ciclurilor de exploatare, de trezorerie sau echivalente de trezorerie a caror utilitate nu este restrictionata.
Active circulante (curente) - numerar si alte active care se estimeaza ca vor fi transformate in numerar, in maxim un an, cum ar fi creantele, stocurle instrumentele financiare tranzactionabile.
Active financiare - plasamentele de capital, pe o perioada mai mare de unan, ale unei societati comerciale, care participa in acest fel la constituirea capitalului permanent al altei societati comerciale.
Active fixe - sunt toate valorile economice imobilizate, in sensul ca isi pastreaza forma initiala, pe o perioada mai mare de un an.
Active nete - diferenta dintre totalul activelor si totalul datoriilor unei companii.
Amortizare lineara - presupune repartizarea uniforma a cote-parti egale din valoarea de intrare a imobilizarilor, asupra cheltuielilor de exploatare, pe durata normala de utilizare; se mai numeste si amortizare contabila sau economica.
Amortizare lineara - presupune repartizarea uniforma a cotei-parti egale din valoarea de intrare a imobilizarilor , asupra cheltuielilor de exploatare , pe durata normala de de utilizare ; se mai numeste amortizare contabila sau economica.
Amortizarea - partea din valoarea mijloacelor fixe inclusa in costul productiei sau in cheltuielile de circulatie pentru recuperarea treptata pe masura uzarii lor.
Amortizarea - echivalentul valoric al deprecierii ireversibile.
Anuitate - suma de bani incluzind rambursarile si dobanda pentru un credit, suma care se plateste periodic (de obicei, anual).
Articolul contabil - este format din contul corespondent debitor, contul corespondent creditor, suma si data operatiei.
Articolul contabil simplu - este format dintr-un singur cont debitor si un singur cont creditor.
Audit - verificare a tuturor proceselor intr-o societate, in acest fel se poate analiza eficienta societatii.
Aviz de insotire - este un document care insoteste marfa dintr-un loc in alt loc atat in cadrul unitatii de la o subunitate la alta subunitate cat si in relatia client-furnizor.
Balanta de verificare - este un procedeu al metodei contabilitatii, de verificare a exactitatii inregistrarilor si de centralizare a conturilor, bazat pe principiul dublei inregistrari.
Balanta verificare - este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactitatii inregistrarilor contabile si controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si cea analitica, precum si principalul instrument pe baza caruia se intocmesc situatiile financiare.
Bancruta - insolvabilitate in relatiile cu o institutie de credit.
Bancruta frauduloasa - acte de frauda in dauna creditorilor, persoane declarate insolvabile de catre o institutie judecatoreasca.
Bilant - este un tabel sau o situatie, care cuprinde, in expresie baneasca, patrimoniul agentului economic in intregul sau, adica mijloacele economice si sursele acestora, precum si rezultatele financiare ale activitatii sale, la un moment dat.
Bilet la ordin - un titlu de credit prin care se constata angajamentul clientului (semnatarului) de a plati el insusi beneficiarului sau la ordinul acestuia, o suma de bani, la o anumita data.
Bonul de consum - prin care se da dispozitie gestionarului magaziei de materiale sa elibereze o anumita cantitate si in acelasi document se confirma cantitatea eliberata, cuprinzand semnaturile celor care participa la eliberarea si primirea materialelor respective.
Broker - persoana fizica specializata in intermedierea incheierii unor contracte.
Buget - totalitatea veniturilor si cheltuielilor unei familii, intreprinderi, stat, etc. prevazute pentru o perioada de timp determinata.
Bun mobiliar - obiect identificabil, portabil si corporal, considerat de public drept personal (ex.: mobilier, colectii, aparate, active curente ale unor intreprinderi, stocuri, obiecte de inventar).
Caiet de sarcini - documentul care cuprinde conditiile impuse de beneficiarul unei lucrari in vederea executarii acestei.
Cambie - titlu de credit, de obicei pe termen scurt / instrument de plata care circula pe calea girului.
Capital - suma totala subscrisa pe baza careia se participa la castigurile/pierderile unei activitati.
Capital angajat - capital imprumutat+capital propriu.
Capital curent - poate fi definit ca ansamblu de bunuri posedate in bani si in natura sau totalitatea resurselor banesti investite intr-o afacere.
Capital fix - este reprezentat prin masini si utilaje ,agregate, constructii, care paarticipa integral la obtinerea produselor.
Capital fix activ - reprezinta capitalul fix (active imobilizate) al unei societati care participa efectiv la procesul de productie .
Capital propriu - activul unei societati dupa deducerea tuturor datoriilor.
Capital social - valoarea bunurilor aduse ca aport in societate, exprimata in moneda nationala.
Capital social amortizat - consta in rambursarea catre actionari a capitalului social depus fie partial fie in totalitate, acest lucru nemodificind marimea capitalului social, ci doar structura.
Cec - document nominal sau la purtator ce reprezinta titlu de credit, instrument si ordin de plata
Cenzor - persoana numita sa faca verificarea unei activitati
Certificate - documente oficiale, acte oficiale prin care se confirma exactitatea unui fapt, autenticitatea unui inscris sau care atesta o anumita calitate.
Cheltuieli - sumele sau valorile platite sau de platit pentru : consumurile d ematerii prime si materiale, pentru lucrarile executate si serviciile prestate, pentru plata personalului si a altor obligatii contractuale sau legale, pentru depriecerea activelor, valoarea contabila a activelor cedate, distruse sau disparute.
Chitanta - document de executie prin care se consemneaza incasarea unei sume la casieria unitatii.
Cifra de afaceri - reprezinta insumarea vanzarilor de marfuri,a serviciilor prestate si a productiei vandute.
Clauza - prevedere speciala cuprinsa intr-un document oficial.
Cod fiscal - act normativ ce cuprinde o culegere sistematica de reguli privitoare la fiscalitate.
Comision - suma cuvenita pt. desfasurarea unei activitati.
Comisionar - persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati comerciale in nume propriu, dar in contul altor persoane fizice si juridice, in schimbul unor sume de bani.
Comitent - persoana fizica sau juridica care il insarcineaza pe comisionar sa efectueze operatiuni economice si/sau financiare pe contul sau, dar pe numele comisionarului.
Comodat - imprumut acordat gratuit, cu conditia de restituire la termen a obiectului imprumutat.
Cont curent - mijloc de evidenta de o forma speciala, in care se reflecta in expresie valorica, si uneori cantitativ, existentele de mijloace,procese si surse economice si modificarile succesive ale acestora in decursul unei perioade de timp.
Contabilitate primara - inregistrarea documentelor primare in conturile aferente operatiunilor unei companii.
Cotabilitatea de gestiune - denumita si analitica sau interna ale carei obiective fundamentale sunt: furnizarea tuturor informatiilor care pot contribui la determinarea analitica a costurilor, a preturilor de vanzare si la controlul rentabilitatii lor, furnizarea informatiilor necesare controlului conditiilor interne de exploatare.


Pagina 2


                Acasă - Dicţionar - Legături utile - Contact